Text Size

Quy hoạch khu dân cư đồi Ngân Hàng, phường Hồng Hải, tp Hạ Long

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Khu đồi Ngân hàng có vị trí nằm ở khu vực trung tâm thành phố Hạ Long; hiện trạng là đất đồi pha lẫn sỏi đã bạc màu nên cây trồng sinh trưởng kém (chủ yếu là keo tai tượng 3 tuổi, bạch đàn 4 tuổi và thông non phân bố không đều, mật độ bình quân khoảng 480 cây/ha) và các khu dân cư như: Khu tập thể Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khu tập thể Ngân hàng Đầu tư (được thanh lý theo quy hoạch được duyệt) và khu dân cư hiện trạng được hình thành tự phát, manh mún do lấn chiếm nên điều kiện hạ tầng không đảm bảo, kiến trúc cảnh quan lộn xộn, gây phản cảm, ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị.

Do đó, để từng bước thực hiện Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hạ Long, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, dần tạo dựng hệ thống cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị hướng tới mục tiêu phấn đấu thành phố Hạ Long nâng cấp đô thị thành đô thị loại I thì việc đầu tư xây dựng Khu dân cư đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long là phù hợp và cần thiết.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấp thuận để Công ty cổ phần Tuấn Thành tự bỏ kinh phí nghiên cứu Quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư đồi Ngân hàng, thành phố Hạ Long tại văn bản số 1807/UBND-QH1 ngày 12/5/2010 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Mục tiêu:

- Cụ thể hóa Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hạ Long được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 250/2003/QĐ-TTg ngày 20/11/2003.

- Hình thành Khu dân cư mới văn minh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật đáp ứng một phần nhu cầu về đất ở cho nhân dân khu vực; tận dụng, khai thác tối đa các điều kiện tự nhiên để tạo dựng không gian quy hoạch đô thị phong phú đóng góp vào cảnh quan chung của toàn đô thị.

- Nâng cao chất lượng ở, sử dụng đất hiệu quả hợp lý, tạo dựng môi trường sống ổn định lâu dài.

- Đề xuất các giải pháp quy hoạch phục vụ cho nhu cầu đầu tư, đảm bảo phù hợp với chiến lược và cấu trúc phát triển chung của toàn đô thị, đảm bảo khớp nối về mặt tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực lập quy hoạch và các khu vực lân cận, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững trên cơ sở rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật.

- Đề xuất giải pháp quản lý xây dựng làm cơ sở để  lập dự án, đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

4.4.4. Định hướng chung không gian: 

Cảnh quan Khu dân cư đồi Ngân hàng được xác định bởi các trục và mảng cảnh quan chính.

Trục cảnh quan: là tuyến đi bộ hướng thẳng lên các khu dịch vụ

Các mảng cảnh quan: là cây xanh khu ở và rừng cây hiện trạng kết hợp tạo thành

 

Share on facebook