Text Size

Thung Lũng Tình Yêu

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 và ý tưởng kiến trúc khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu Đà Lạt

 

1. Dự án có đặc điểm là khu di tích thắng cảnh Quốc gia có 3 ranh giới khu vực 1, 2, 3. Ngoài ra là phần rừng cảnh quan của thành phố và đất lâm nghiệp khác. Khu vức: Bảo tồn nguyên trạng
2. Rừng thông hiện hữu chủ yếu là cây trưởng thành cần hết sức bảo vệ tài nguyên này. Các vị trí có view đẹp đều hướng ra hồ. là tầm nhìn xa và các vị trí này thường ở trên các điểm cao địa hình cao nhất.
3. Đa số quỹ đất có thể khai thác đều nằm trong khu vực 2 và 3 của dự án và tập trung trên đỉnh đồi.
4. Toàn khu vực dự án sử dụng con đường chính hiện nay là đường du lịch. Con đường dân sinh cần tách tuyến. Hạn chế phát triển đường giao thông cơ giới trong khu vực. Cần giải quyết vấn đề đường độc đạo tại khu vực đập tràn hiện nay

1. Dự án có đặc điểm là khu di tích thắng cảnh Quốc gia có 3 ranh giới khu vực 1, 2, 3. Ngoài ra là phần rừng cảnh quan của thành phố và đất lâm nghiệp khác. Khu vức: Bảo tồn nguyên trạng

2. Rừng thông hiện hữu chủ yếu là cây trưởng thành cần hết sức bảo vệ tài nguyên này. Các vị trí có view đẹp đều hướng ra hồ. là tầm nhìn xa và các vị trí này thường ở trên các điểm cao địa hình cao nhất.

3. Đa số quỹ đất có thể khai thác đều nằm trong khu vực 2 và 3 của dự án và tập trung trên đỉnh đồi.

4. Toàn khu vực dự án sử dụng con đường chính hiện nay là đường du lịch. Con đường dân sinh cần tách tuyến. Hạn chế phát triển đường giao thông cơ giới trong khu vực. Cần giải quyết vấn đề đường độc đạo tại khu vực đập tràn hiện nay

 

Share on facebook