Text Size

Đô thị sinh thái Phong Phú 2, Tp.HCM

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Sau 2 vòng thi Ý tưởng Thiết kế, phương án cuối cùng của UDEC-Group đã được Giải nhất và được chọn để triển khai QHPK 1/2000 và QHCT 1/500.

Phong Phu 2 1

Share on facebook