Text Size

Co Me “Quan ho” Cultural Tourism Complex

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Co Me “Quan ho” Cultural Tourism Complex, 38 ha

CĐT: Công ty CP đầu tư phát triển An Việt (Công ty CP đầu tư tài chính Việt Thành)

We do: Planning 1/500, Architectural-Landscaping, Urban Design, Infrastructure Design and Technical Design

Dịch vụ: lập Điều chỉnh QHCT 1/500 toàn khu, TK kiến trúc cảnh quan, TK đô thị, TKCS và TKKT .
 

Share on facebook