Text Size

TAN MAI COMPLEX BUILDING

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

Phuong Án 1 và 2

TAN MAI PLAZA, CAU GIAY, HANOI – Tan Mai Group, VietInbank

Tân Mai Plaza – Cầu Giấy, Hà Nội – Tập đoàn Tân Mai, Ngân hàng Công Thương

•Ideal design, Full design   (QHCT , TKCS, TKKT, Nội thất)
•Complex tower, Land Area 5,000sqm, GFA  147.000sqm (tháp hỗn hợp, Diện tích đất 0,5 ha, dt sàn XD 147.000m2)
•55 storeys, 4 basements (55  tầng và 4 tầng hầm)
•9 storeys podium for commercial  and Office centre  (9 tầng đế cho TT thương mại , Văn phòng và dịch vụ ,Nhà trẻ)
 

Share on facebook