Text Size

Nhà máy chế biến cát Thủy tinh

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail


Nhà máy chế biến cát - Quan Lạn - Quảng Ninh

khoang san - Cat thuy tinh - nha may - cong nghiep

- Tổng diện tích nhà máy: 161.829 m2, diện tích được sử dụng là 149.612 m2, bao gồm các hạng mục: (Total factory area: 161.829 m2, real land use area 149.829 m2, including:)

+ Khu vực dây chuyền sản xuất (Sand Processing lines zone)

+ Khu hành chính – sinh hoạt (Opperation Office and Dormitory)

+ Hồ chứa nước dự trữ (Fresh water storage)

+ Đường giao thông, cây xanh (Internal Road and Oppreation Access)

+ Bãi chứa rác và chất phế thải (Waste and Discarded material)

+ Khu vực cảng xuất sản phẩm (Product Loading Quay)

+ Kè chắn cát ven biển (Stone Embankment)

- Tổng mức đầu tư của dự án theo chứng nhận đầu tư số 22 221 000057 là: 193.226.367.000 VNĐ - (Total investment cost on Investment Certificate No.22 221 000057: 193,226367 bVND)

- Đã hoàn thành xây dựng hạ tầng và hai dây chuyền chế biến đầu tiên vào 20/12/2011, bắt đầu đi vào sản xuất với công suất 60-80 tấn/giờ, công suất thiết kế 100 tấn/giờ. (Infrastructure and first 2 processing lines completted on 20/12/2011 with designed capacity 100 ton/h, real producing capacity about 60-80 ton/h)

- Dự kiến cả năm dây chuyền sẽ hoàn thiện vào tháng 12/2012, với tổng công suất thiết kế là 300 tấn/giờ.  (Plan to comlette all 5 processing lines in 12/2012 with total designed capacity about 300 ton/h)


 

UDEC-group,. JSC

Share on facebook