Text Size

Tư vấn cảnh quan

Thiết kế cơ sở kiến trúc cảnh quan khu nhà ở TMS Hùng Vương

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Nguyên tắc chung
-      Tận dụng thiên nhiên;
-      Mô phỏng thiên nhiên;
-      Kiểu bố cục: hình học, tự do;
-      Bố cục cây xanh vừa đủ l ợng, loại, gọn về hình dáng và màu sắc (theo 4 mùa);
-      Quy mô, tính chất khu cây xanh phù hợp với cơ cấu chung;
-      Quy mô bố trí với tỷ lệ phù hợp;
-      Tổ chức theo nhiều hình thức đa dạng tạo không gian cảnh quan phong phú. Liên kết hệ thống cây xanh thành một mạng l ới liên hoàn;
-      Hình thức bố trí cây xanh, mặt n ớc phụ thuộc vào tính chất tổ chức không gian phù hợp chặt chẽ với thiết kế công trình;
-      Lựa chọn h ớng bố trí cây xanh đem lại hiệu quả che nắng, hút gío, cải tạo môi tr ờng tốt nhất cho công trình xung quanh và công trình của nó;
-      Cây xanh cần phối hợp tốt nhất với phong cách kiến trúc xung quanh môi tr ờng, phối hợp màu sắc cho thích hợp;
-      Nên giữ cây có sẵn, chọn cây địa ph ơng đỡ tốn kém và dễ thích nghi với môi tr ờng.

Nguyên tắc chung

-      Tận dụng thiên nhiên;

-      Mô phỏng thiên nhiên;

-      Kiểu bố cục: hình học, tự do;

-      Bố cục cây xanh vừa đủ lượng, loại, gọn về hình dáng và màu sắc (theo 4 mùa);

-      Quy mô, tính chất khu cây xanh phù hợp với cơ cấu chung;

-      Quy mô bố trí với tỷ lệ phù hợp;

-      Tổ chức theo nhiều hình thức đa dạng tạo không gian cảnh quan phong phú. Liên kết hệ thống cây xanh thành một mạng l ới liên hoàn;

-      Hình thức bố trí cây xanh, mặt n ớc phụ thuộc vào tính chất tổ chức không gian phù hợp chặt chẽ với thiết kế công trình;

-      Lựa chọn hướnng bố trí cây xanh đem lại hiệu quả che nắng, hút gió, cải tạo môi trường tốt nhất cho công trình xung quanh và công trình của nó;

-      Cây xanh cần phối hợp tốt nhất với phong cách kiến trúc xung quanh môi tr ờng, phối hợp màu sắc cho thích hợp;

-      Nên giữ cây có sẵn, chọn cây địa ph ơng đỡ tốn kém và dễ thích nghi với môi trường.

 
Share on facebook